logo scgm ISO 14001

Per jaar worden er in Nederland door de branche 5,7 miljoen geproduceerde boeken afgeschreven omdat er geen vraag naar is. Het totaal aantal pagina’s van deze boeken kan 9 keer de aarde rond, hetgeen een enorme belasting is voor het milieu. Vandaar dat milieubeleid een integraal onderdeel is van het ondernemingsbeleid van Printforce. Door voorraadloos te produceren komen er minder afgeschreven boeken en verkleinen wij onze milieu voetprint op aarde.

Het milieubeleid van Printforce richt zich op het voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging en het beperken van geluid en ander hinder. Ook milieueffecten van het gebruik van grondstoffen en energie vormen een belangrijke leidraad bij dit beleid.

Voor de gerichte uitvoering van het milieubeleid is gekozen voor een intern Milieuzorgsysteem volgens de ISO14001-2015 norm. Dit Milieuzorgsysteem wordt actief gedragen door de gehele organisatie en ziet er ook op toe dat de toeleveranciers dezelfde milieunormen hanteren als wij en dezelfde werkwijze hebben op het gebied van milieubeleid.

Printforce registreert alle afvalstoffen en restproducten. Aan interne en externe belanghebbenden wordt hiervan op aanvraag verslag uitgebracht. Emissie, verwerking en afvoer van betreffende stoffen is onderhevig aan de Europese regelgeving. Wij ondersteunen en stimuleren de ontwikkelingen binnen de papierindustrie, die leiden tot het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en het hergebruik van oud papier.

Printforce is FSC®-gecertificeerd en ondersteunt hiermee ecologisch verantwoord, sociaal aanvaardbaar en economisch haalbaar bosbeheer wereldwijd.
Wij hebben met dit certificaat de garantie dat het hout als grondstof voor papier afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.